Rüyada Köpek Görmek

 

Rüyada Köpek Görmek

Rüyada köpek görmek sadakate ve düşmanlığa yorulur. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına yorumlanır. Köpek yavrusu ise sevimli bir çocuk demektir. Aynı zamanda Rüyada köpek görmek sadakat anlamına da gelmektedir. Köpek rüyası çeşit çeşit tabir edilmiştir. Rüyada köpek tarafından kovalanmak dikkatli olmak gerektiğine ve köpek kovalaması, söz sahibi tamahkar kimseye, köpek kovalamak ise kötü kimselerden kurtulmak olarak tabir edilmiştir. Rüyada köpek saldırması işlerdeki eksikliğe yorulur. Köpek aynı zamanda kötü huylu alim, hizmetkar ve gammaz kimseler diye de tabir edilir. İşte 49 farklı anlam ve açıklaması bulanan köpek görmenin tabir ve yorumları:
1- Rüyada Yavru Köpek Görmek Köpek yavrusu sevimli bir çocuk anlamına gelir. Eğer köpek beyazsa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır. Rüyada görülen köpeklerin yavrusu iyi rüyadır. Rüyada siyah köpek yavrusu görmek doğacak çocuğun ailenin büyüğü olacağına işaret eder. Rüyada yavru köpek sevmek, rüya sahibinin yaşamına her vakit pozitif baktığına işaret eder. Rüyada yavru köpek sevdiğini gören kişi, çocuklarına sevgisinin çoğalacağına da yorulur. Rüyada yavru köpek sevmediğini görmesi, rüya sahibinin, iyilik göreceği kişiler olduğuna ve onlardan her zaman yardım alacağına delalettir. 2- Rüyada Köpeğin Yavrusu Emzirmesi Rüyada dişi bir köpeğin yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine işaret eder. Bekarsa helal süt emmiş bir kimseyle evleneceğine işarettir. 3- Rüyada Evde Köpek Görmek Düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile tabir edilir. Aynı zamanda merhametli ve olgun kimse demektir. Adi ev köpeği, zalim düşmana delalet eder. 4- Rüyada Havlayan Köpek Görmek Köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alamettir. Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Rüyada işitilen köpeklerin sesi, fuzuli ve boş söze tabir edilir. 5- Rüyada Köpek Gibi Havlamak Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir. Güven içinde olacağına yorumlanır. Kişi arzusuna erişir. Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur. Rüyada köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alamettir. Yine bir köpeğin biri üzerine havladığını görmek, diğeri aleyhinde kötü ve fena söz söyleyen kimseye delalet eder. 6- Rüyada Köpek Yalaması Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder. 7- Rüyada Küçük Köpek Görmek Küçük köpek zararsız, gücü kuvveti olmayan bir kimse ile tabir edilir. 8- Rüyada Büyük Köpek Görmek Endişe işaretidir. Cafer-i Sâdık (R.A) rüyada köpek görmeyi alçak düşman, tamahkar zengin, işleri ve amelleri çirkin âlim, gammaz ve cahil adam olarak tabir etmiştir. 9- Rüyada Bir Sürü Köpek Görmek Düşmanların çokluğuna işaret eder. 10- Bir köpeğin önüne kemik atmak İyilik yapıp karşılığında nankörlük bulacağınıza yorulur. 11- Bir köpeğin berrak su içtiğini görmek Yaşamınızı eğlence ve boş şeylerle geçireceğinize, ancak başınıza belaların geleceğine, malınızı azar azar toplayacağınıza ve bunu hayır işlerde harcayacağınıza işarettir. 12- Rüyada Köpek Sesi Duymak Fuzuli işlere ve boş sözlere işarettir. 13- Rüyada Köpek Boğuşturmak Rüyada oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekleri görmek, ferah, zevkli yaşama ve sefaya delâlet eder. 14- Rüyada Süs Köpeği Görmek Ebu Sait El Vaiz: köpek görmeyi iki şekilde tabir etmiştir: Sahibi olduğu hizmetçiler ve yendiği düşman. Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşmandır. Oynamak ve eğlenmek için beslenen sevimli süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir. Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, esine hıyanet ettiğine delalet eder. Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır. Rüyasında bir köpek saatin aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder. 15- Rüyada Çoban Köpeği Görmek Rüyada çoban köpeği görmek ve ona malik olmak, mülk, mal ve menfaate işarettir. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir. 16- Rüyada çoban köpeği beslemek Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine, yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir.- 17- Rüyada köpeğe yemek vermek Köpeğe ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur. 18- Rüyada Köpeği Çekip Götürmek Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yârdim için bazı kişilerin başvuracağına işarettir. 19- Rüyada Köpeğin Elbiseyi Yırtması Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür. Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, islerinde eksiklik olduğuna yorumlanır. 20- Rüyada Uyuyan Köpek Görmek Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder. 21- Rüyada Köpek Beslemek Rüyada av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir. 22- Rüyada köpek gezdirmek Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder. 23- Rüyada Köpek Öldürmek Rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip olmaya işarettir. Düşmanları varsa düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır. Düşmanına galip gelir.   24- Rüyada Köpek Uluması Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, vicdansız bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir. 25- Kahverengi Köpek Görmek Kahverengi köpek ilişkilerin kontrolden çıktığını ifade eder. Ufukta yeni bir arkadaşlık olacağına yorulur. 25- Rüyada Köpek Isırması Yavru köpek tarafından ısırılan organ kısmına bağlı olarak, genellikle bir tür güvensizlik anlamına gelir. Örneğin, rüyanızda bir köpek elinizi ısırırsa, çalışma arkadaşlarınızın doğrudan emeğinize meydan okuyacağını gösterir. Ve onların senin alacağın kararlara hainlik ettiğini hissediyorsun. Rüyada elini köpeğin ısırması iyi değildir. Keyif kaçıracak, can sıkıp, moral bozacak bazı olayların yaşanacağına işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyada köpek ısırması hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibet demektir. Köpeğin ısırdığını görmeniz, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınız anlamına gelir. Bir köpeğin vücudunu ısırması ve elbiselerini parçalaması, işinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağınıza alamettir. Kimi rüya yorumcularının tabirine göre rüyada köpeğin size saldırdığını görmek, düşmanından fena bir muamele görmek demektir. Bir kimse rüyasında kolunu bir köpek ısırdığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zarara erişir. Bazen rüya sahibi hastalanır. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir. Rüyada köpekle boğuşmak Kendinize güvenen, güçlü bir insan olduğunuz için, hayatta her zaman başarılı olacaksınız. Rüyada köpek saldırması rakipleriniz tarafından onların emri altına girmeniz için dikkatli olmanız gerektiği bir uyarıya işarettir. 27- Rüyada Bağlı Köpek Görmek Eskiden yaptığınız bazı şeylerden vicdan azabı çektiğinize yorumlanır. Ailenize daha çok zaman ayırmanızı ifade eder. Vaktinizi biraz da yakınlarınızla geçirmesinde fayda var. 28- Rüyada Ağlayan Köpek Görmek Rakip ve düşmanlarınızın sizden çekindiğini işaret eder. 29- Rüyada köpek saldırması Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam gıybet eder. Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını, fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine diş bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delalet eder. Rüyada bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir. Rüyada köpek saldırması kötü niyetli kimselerin varlığına hükmedilir. Bazı tabircilere göre ise rüyada köpek saldırması bir hadiseden dolayı rüya sahibinin üzüleceğine yorumlanırken, kimi tabircilere göre ise rüyada köpek saldırması kişinin işlerinde eksiklik olduğuna işarettir. 30- Köpeklerin Birbirine Saldırması Kirmani ye göre rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar. 31- Köpek Saldırısına Uğramak Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir. 32- Rüyada Koyun Köpeği Görmek Koyun köpeği, hanımı, çoluk-çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç bir kimseye delalet eder. 33- Rüyada Köpek Sahibi Olduğunu Görmek Köpek sahibi olmak korkulardan kurtulmaya yorulur. Halk arasında saygın bir kişiliğinizin olacağına yorumlanır.   34- Rüyada Av Köpeği Görmek Av köpeği, izzet, yücelik ve rızktır. Girişimde bulunacağınız işlerde başarıya ulaşacağınıza ve hayallerinizi gerçekleştireceğinize habercidir. İsmail El Es AS'a göre; rüyada av köpeği ile avlandığını gören, düşman olduğu ileri sürülen bir kişiden menfaat görür. Av köpeğinin eti, miras ile tabir olunur. Bir av köpeğini yanından kovduğunu gören, fayda göreceği bir düşmanını uzaklaştırır. Bütün insanlar hakkında hayır ve onun yapacağı güzel bir iş ile tabir olunur. Emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delalettir. Saltanat ve memuriyete ehil biri için bu rüya, büyük bir makamı temsil eder. Tazı köpeği görmek, kuvvete ve düşmana galip gelmeye işarettir. Güvenli, saygın ve rahat yaşamak anlamındadır. 35- Rüyada Uyuyan Köpek Görmek Huzurlu ve mutlu olmaktır. Korku ve endişelerin yok olmasına delalet etmektedir. 36- Rüyada Köpek Eti Yemek Köpek eti yediğini görmek, düşmanı üzerine galip gelmeye ve onun malını yemeye işarettir. Düşmanından eline mal geçer. köpek eti düşman malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye işarettir. Rüyada köpeği kesip etinden yemek düşmanına üstün olmaya yorulur. Fakat eline haram mal geçer.   37- Köpek Sütü İçmek Köpeğin sütünü içmek, korku ve telaştır. Korkuya işarettir. Düşmandan çekinmektir. Rüyada köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna yorulur. Bu rüya ondan çekindiğine delalet eder.   38- Köpekle Konuşmak Rüyada bir köpekle sohbet ettiğini görmek, "Ashab-ı Kehff in Kur'ân'da beyan edilen meşhur kıssasına binaen gizlenmeye delâlet eder.   39- Rüyada Dişi Köpek Görmek Abdülgani Nablusi ye göre; dişi köpek inatçı ve kötü kalpli bir kadındır. Rüyada bir dişi köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, böyle bir kadının şerrine uğrayarak, halka rezil olacağına yorulur. İki köpeğin bir dişi köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder. İnatçı ve kötü bir kavim ve millete mensup adi bir kadına delalet eder. Huysuz ve sonunda bela olacak bir kadınla tabir olunur.Aynı zamanda nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına delâlet eder. 40- Eve Köpek Girmesi Fakir, kimsesiz, perişan bir kavme delalet eder. Maddi durumu kötü kimselere sadaka vermelisiniz. 41- Rüyada Köpek Olmak Rüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karsı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir. Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve Allah'ın yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder.Başının köpek başına döndüğünü görmek, sıkıntı ve meşakkate delalet eder. Rüyasında insanken köpek olduğunu gören kimsenin yaptığı bir hata yüzünden bu kibir, gurur veya şirk olabilir ona bahşedilmiş olan büyük bir ilim elinden alınmıştır tövbesi beklenir taki affedilene kadar. 42- Rüyada Köpeğin Kaçması Görmek Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karsısına gelmekten çekindiğine işarettir. 43- Rüyada Siyah Köpek Görmek Bazı yorumcular; rüyada siyah bir köpeğin uluduğunu görmek, hastalığa delalet eder. Çünkü bu defalarca tecrübe edilmiştir, derler. Siyah köpek bir kara bir düşmana, beyaz köpek diğer düşmanlara yorumlanır, Siyah köpeğin uluması, humma hastalığına delalet eder. 44- Sarı Köpek Görmek Sarı köpek, zayıf ve hasta bir düşmanı temsil eder. 45- Rüyada Beyaz Köpek Görmek Beyaz pozitiftir. Barışı ve mutluluğu simgelemektedir. Düşmanınızın size zarar vermeyeceğini ifade eder. Beyaz köpek arkadaşlarınız veya ailenizle olan ilişkinizin iyi yönde olduğunu gösterir. 46- Köpek Bağlamak İyi giden işlerin bozulmasıdır. Bir direğe bağlamak, parasızlık çekmeye işarettir. Kolay yoldan para kazanma girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağı anlamına gelir. 47- Rüyada Hasta Köpek Görmek Düşmanınızın zayıf ve kuvvetsiz bir kimse olduğunu ifade eder. Ayrıca size karşı kötülük düşünen kimselerin hastalanacağına işarettir.   48- Rüyada Köpek Almak Köpek almak, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır. Köpek hediye almak, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olacağına yorulur. Fakat sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder. Köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve aşırı derecede sever. 49- Rüyada Köpek Ölmesi Normalde dost gibi görünen fakat size kötülük besleyen, sinsi ve hain kimselerden kurtulacağınızı gösterir. Aynı zamanda, rüyayı gören kimsenin korkak ve işe yaramaz, bencil bir kimseden kurtulacağına işaret sayılır. Rüya sahibinin o kimseden herhangi bir zarar görmeyeceğine hükmedilir. 50- Rüyada köpek tarafından kovalanmak Rüya sahibinin rüyasında herhangi bir köpek tarafından kovalanması, hırslı, ispiyoncu, dedikoducu, davranışları çirkin, size çekemeyen cahil bir kimsenin varlığına işarettir. Bazen rüyada köpek tarafından kovalanmak, zevk ve sefaya düşkün kimseye, sürekli kötülüğü emreden nefsine, eğitim görmüş fakat hâl ve hareketi iyi olmayan insanlara delalet eder. Rüyada köpek tarafından kovalanmak, şirret ve aşırı tamahkar insana alamettir. Genel anlamda rüyada her ne şekilde görülürse görülsün bir köpek tarafından kovalanmak etrafınızdaki zararsız ve ahmak bir kişinin yaptığı dedikoduyu işaret etmektedir. 51 - Rüyada köpek kovalaması Rüyada köpek kovalaması, rüyayı gören kimse için kötü niyetli kimselerin varlığına delildir. Etrafınızda kem gözlü insanların varlığına ve o insanların sizin hakkınızda ki olumsuz, kötü niyetlerine yorulur. Rüyada köpek kovalaması rüya sahibinin iş hayatında rakiplerini ve arkadaşları arasında kıskanç kişilere işarettir. Rüyada köpek kovalaması ve bu kovalamadan kaçtığını görmek iş hayatındaki rekabete işaret eder. İş hayatında kendisini engellemeye çalışan kimselere işarettir. Ayna zamanda rüyada köpek kovalaması: rüya sahibinin çevresindeki insanların pek çok yalana başvurduklarını ve kişiyi kullanmak için fırsat kolladıklarını da işaret eder. 52 - Rüyada köpek kovalamak Bir kimse rüyada bir köpeği kovaladığını görse, rüyayı görenin kötü niyetli kimselerin farkına varacağına ve bu kimselerden kurtulacağına işaret eder. Rüyada köpek kovalamak rüya sahibinin etrafındaki kötü niyetli kimselerden zarar görmeyeceğine yorulur. Aynı zamanda rüyada köpek kovalamak üzüntü ve korkuların biteceğine hükmedilir. Günümüz tabircilerine göre rüyada köpek kovalamak rüya sahibinin şansının açıldığına ve bol rızka kavuşacağına işaret edilir. Bazı tabircilere göre rüyada köpek kovalamak ise rüya sahibinin , dileğinin gerçekleşmesi olarak yorumlanmıştır.  
Rüyada köpek görmek sadakate ve düşmanlığa yorulur. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına yorumlanır. Köpek yavrusu ise sevimli bir çocuk demektir. Aynı zamanda Rüyada köpek görmek sadakat anlamına da gelmektedir. Köpek rüyası çeşit çeşit tabir edilmiştir. Rüyada köpek tarafından kovalanmak dikkatli olmak gerektiğine ve köpek kovalaması, söz sahibi tamahkar kimseye, köpek kovalamak ise kötü kimselerden kurtulmak olarak tabir edilmiştir. Rüyada köpek saldırması işlerdeki eksikliğe yorulur. Köpek aynı zamanda kötü huylu alim, hizmetkar ve gammaz kimseler diye de tabir edilir. İşte 49 farklı anlam ve açıklaması bulanan köpek görmenin tabir ve yorumları:

1- Rüyada Yavru Köpek Görmek

Köpek yavrusu sevimli bir çocuk anlamına gelir. Eğer köpek beyazsa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır. Rüyada görülen köpeklerin yavrusu iyi rüyadır. Rüyada siyah köpek yavrusu görmek doğacak çocuğun ailenin büyüğü olacağına işaret eder.

Rüyada yavru köpek sevmek, rüya sahibinin yaşamına her vakit pozitif baktığına işaret eder. Rüyada yavru köpek sevdiğini gören kişi, çocuklarına sevgisinin çoğalacağına da yorulur. Rüyada yavru köpek sevmediğini görmesi, rüya sahibinin, iyilik göreceği kişiler olduğuna ve onlardan her zaman yardım alacağına delalettir.

2- Rüyada Köpeğin Yavrusu Emzirmesi

Rüyada dişi bir köpeğin yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine işaret eder. Bekarsa helal süt emmiş bir kimseyle evleneceğine işarettir.

3- Rüyada Evde Köpek Görmek

Düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile tabir edilir. Aynı zamanda merhametli ve olgun kimse demektir. Adi ev köpeği, zalim düşmana delalet eder.

4- Rüyada Havlayan Köpek Görmek

Köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alamettir. Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Rüyada işitilen köpeklerin sesi, fuzuli ve boş söze tabir edilir.

5- Rüyada Köpek Gibi Havlamak

Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir. Güven içinde olacağına yorumlanır. Kişi arzusuna erişir.

Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur.

Rüyada köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alamettir. Yine bir köpeğin biri üzerine havladığını görmek, diğeri aleyhinde kötü ve fena söz söyleyen kimseye delalet eder.

6- Rüyada Köpek Yalaması

Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.

7- Rüyada Küçük Köpek Görmek

Küçük köpek zararsız, gücü kuvveti olmayan bir kimse ile tabir edilir.

8- Rüyada Büyük Köpek Görmek

Endişe işaretidir. Cafer-i Sâdık (R.A) rüyada köpek görmeyi alçak düşman, tamahkar zengin, işleri ve amelleri çirkin âlim, gammaz ve cahil adam olarak tabir etmiştir.

9- Rüyada Bir Sürü Köpek Görmek

Düşmanların çokluğuna işaret eder.

10- Bir köpeğin önüne kemik atmak

İyilik yapıp karşılığında nankörlük bulacağınıza yorulur.

11- Bir köpeğin berrak su içtiğini görmek

Yaşamınızı eğlence ve boş şeylerle geçireceğinize, ancak başınıza belaların geleceğine, malınızı azar azar toplayacağınıza ve bunu hayır işlerde harcayacağınıza işarettir.

12- Rüyada Köpek Sesi Duymak

Fuzuli işlere ve boş sözlere işarettir.

13- Rüyada Köpek Boğuşturmak

Rüyada oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekleri görmek, ferah, zevkli yaşama ve sefaya delâlet eder.

14- Rüyada Süs Köpeği Görmek

Ebu Sait El Vaiz: köpek görmeyi iki şekilde tabir etmiştir: Sahibi olduğu hizmetçiler ve yendiği düşman. Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşmandır. Oynamak ve eğlenmek için beslenen sevimli süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir.

Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, esine hıyanet ettiğine delalet eder. Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır.

Rüyasında bir köpek saatin aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder.

15- Rüyada Çoban Köpeği Görmek

Rüyada çoban köpeği görmek ve ona malik olmak, mülk, mal ve menfaate işarettir. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir.

16- Rüyada çoban köpeği beslemek

Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine, yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir.-

17- Rüyada köpeğe yemek vermek

Köpeğe ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur.

18- Rüyada Köpeği Çekip Götürmek

Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yârdim için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.

19- Rüyada Köpeğin Elbiseyi Yırtması

Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür. Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, islerinde eksiklik olduğuna yorumlanır.

20- Rüyada Uyuyan Köpek Görmek

Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder.

21- Rüyada Köpek Beslemek

Rüyada av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir.

22- Rüyada köpek gezdirmek

Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder.

23- Rüyada Köpek Öldürmek

Rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip olmaya işarettir. Düşmanları varsa düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır. Düşmanına galip gelir.

 

24- Rüyada Köpek Uluması

Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, vicdansız bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir.

25- Kahverengi Köpek Görmek

Kahverengi köpek ilişkilerin kontrolden çıktığını ifade eder. Ufukta yeni bir arkadaşlık olacağına yorulur.

25- Rüyada Köpek Isırması

Yavru köpek tarafından ısırılan organ kısmına bağlı olarak, genellikle bir tür güvensizlik anlamına gelir. Örneğin, rüyanızda bir köpek elinizi ısırırsa, çalışma arkadaşlarınızın doğrudan emeğinize meydan okuyacağını gösterir. Ve onların senin alacağın kararlara hainlik ettiğini hissediyorsun.

Rüyada elini köpeğin ısırması iyi değildir. Keyif kaçıracak, can sıkıp, moral bozacak bazı olayların yaşanacağına işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyada köpek ısırması hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibet demektir.

Köpeğin ısırdığını görmeniz, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınız anlamına gelir. Bir köpeğin vücudunu ısırması ve elbiselerini parçalaması, işinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağınıza alamettir.

Kimi rüya yorumcularının tabirine göre rüyada köpeğin size saldırdığını görmek, düşmanından fena bir muamele görmek demektir. Bir kimse rüyasında kolunu bir köpek ısırdığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zarara erişir.

Bazen rüya sahibi hastalanır. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir.

Rüyada köpekle boğuşmak

Kendinize güvenen, güçlü bir insan olduğunuz için, hayatta her zaman başarılı olacaksınız. Rüyada köpek saldırması rakipleriniz tarafından onların emri altına girmeniz için dikkatli olmanız gerektiği bir uyarıya işarettir.

27- Rüyada Bağlı Köpek Görmek

Eskiden yaptığınız bazı şeylerden vicdan azabı çektiğinize yorumlanır. Ailenize daha çok zaman ayırmanızı ifade eder. Vaktinizi biraz da yakınlarınızla geçirmesinde fayda var.

28- Rüyada Ağlayan Köpek Görmek

Rakip ve düşmanlarınızın sizden çekindiğini işaret eder.

29- Rüyada köpek saldırması

Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam gıybet eder. Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını, fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine diş bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delalet eder. Rüyada bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir.

Rüyada köpek saldırması kötü niyetli kimselerin varlığına hükmedilir. Bazı tabircilere göre ise rüyada köpek saldırması bir hadiseden dolayı rüya sahibinin üzüleceğine yorumlanırken, kimi tabircilere göre ise rüyada köpek saldırması kişinin işlerinde eksiklik olduğuna işarettir.

30- Köpeklerin Birbirine Saldırması

Kirmani ye göre rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar.

31- Köpek Saldırısına Uğramak

Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir.

32- Rüyada Koyun Köpeği Görmek

Koyun köpeği, hanımı, çoluk-çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç bir kimseye delalet eder.

33- Rüyada Köpek Sahibi Olduğunu Görmek

Köpek sahibi olmak korkulardan kurtulmaya yorulur. Halk arasında saygın bir kişiliğinizin olacağına yorumlanır.

 

34- Rüyada Av Köpeği Görmek

Av köpeği, izzet, yücelik ve rızktır. Girişimde bulunacağınız işlerde başarıya ulaşacağınıza ve hayallerinizi gerçekleştireceğinize habercidir.

İsmail El Es AS'a göre; rüyada av köpeği ile avlandığını gören, düşman olduğu ileri sürülen bir kişiden menfaat görür. Av köpeğinin eti, miras ile tabir olunur. Bir av köpeğini yanından kovduğunu gören, fayda göreceği bir düşmanını uzaklaştırır.

Bütün insanlar hakkında hayır ve onun yapacağı güzel bir iş ile tabir olunur. Emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delalettir. Saltanat ve memuriyete ehil biri için bu rüya, büyük bir makamı temsil eder. Tazı köpeği görmek, kuvvete ve düşmana galip gelmeye işarettir. Güvenli, saygın ve rahat yaşamak anlamındadır.

35- Rüyada Uyuyan Köpek Görmek

Huzurlu ve mutlu olmaktır. Korku ve endişelerin yok olmasına delalet etmektedir.

36- Rüyada Köpek Eti Yemek

Köpek eti yediğini görmek, düşmanı üzerine galip gelmeye ve onun malını yemeye işarettir. Düşmanından eline mal geçer.

köpek eti düşman malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye işarettir. Rüyada köpeği kesip etinden yemek düşmanına üstün olmaya yorulur. Fakat eline haram mal geçer.

 

37- Köpek Sütü İçmek

Köpeğin sütünü içmek, korku ve telaştır. Korkuya işarettir. Düşmandan çekinmektir. Rüyada köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna yorulur. Bu rüya ondan çekindiğine delalet eder.

 

38- Köpekle Konuşmak

Rüyada bir köpekle sohbet ettiğini görmek, "Ashab-ı Kehff in Kur'ân'da beyan edilen meşhur kıssasına binaen gizlenmeye delâlet eder.

 

39- Rüyada Dişi Köpek Görmek

Abdülgani Nablusi ye göre; dişi köpek inatçı ve kötü kalpli bir kadındır. Rüyada bir dişi köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, böyle bir kadının şerrine uğrayarak, halka rezil olacağına yorulur.

İki köpeğin bir dişi köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder.

İnatçı ve kötü bir kavim ve millete mensup adi bir kadına delalet eder. Huysuz ve sonunda bela olacak bir kadınla tabir olunur.Aynı zamanda nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına delâlet eder.

40- Eve Köpek Girmesi

Fakir, kimsesiz, perişan bir kavme delalet eder. Maddi durumu kötü kimselere sadaka vermelisiniz.

41- Rüyada Köpek Olmak

Rüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karsı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir. Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve Allah'ın yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder.Başının köpek başına döndüğünü görmek, sıkıntı ve meşakkate delalet eder. Rüyasında insanken köpek olduğunu gören kimsenin yaptığı bir hata yüzünden bu kibir, gurur veya şirk olabilir ona bahşedilmiş olan büyük bir ilim elinden alınmıştır tövbesi beklenir taki affedilene kadar.

42- Rüyada Köpeğin Kaçması Görmek

Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karsısına gelmekten çekindiğine işarettir.

43- Rüyada Siyah Köpek Görmek

Bazı yorumcular; rüyada siyah bir köpeğin uluduğunu görmek, hastalığa delalet eder. Çünkü bu defalarca tecrübe edilmiştir, derler.

Siyah köpek bir kara bir düşmana, beyaz köpek diğer düşmanlara yorumlanır, Siyah köpeğin uluması, humma hastalığına delalet eder.

44- Sarı Köpek Görmek

Sarı köpek, zayıf ve hasta bir düşmanı temsil eder.

45- Rüyada Beyaz Köpek Görmek

Beyaz pozitiftir. Barışı ve mutluluğu simgelemektedir. Düşmanınızın size zarar vermeyeceğini ifade eder. Beyaz köpek arkadaşlarınız veya ailenizle olan ilişkinizin iyi yönde olduğunu gösterir.

46- Köpek Bağlamak

İyi giden işlerin bozulmasıdır. Bir direğe bağlamak, parasızlık çekmeye işarettir. Kolay yoldan para kazanma girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağı anlamına gelir.

47- Rüyada Hasta Köpek Görmek

Düşmanınızın zayıf ve kuvvetsiz bir kimse olduğunu ifade eder. Ayrıca size karşı kötülük düşünen kimselerin hastalanacağına işarettir.

 

48- Rüyada Köpek Almak

Köpek almak, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır. Köpek hediye almak, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olacağına yorulur. Fakat sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder.

Köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve aşırı derecede sever.

49- Rüyada Köpek Ölmesi

Normalde dost gibi görünen fakat size kötülük besleyen, sinsi ve hain kimselerden kurtulacağınızı gösterir. Aynı zamanda, rüyayı gören kimsenin korkak ve işe yaramaz, bencil bir kimseden kurtulacağına işaret sayılır. Rüya sahibinin o kimseden herhangi bir zarar görmeyeceğine hükmedilir.

50- Rüyada köpek tarafından kovalanmak

Rüya sahibinin rüyasında herhangi bir köpek tarafından kovalanması, hırslı, ispiyoncu, dedikoducu, davranışları çirkin, size çekemeyen cahil bir kimsenin varlığına işarettir. Bazen rüyada köpek tarafından kovalanmak, zevk ve sefaya düşkün kimseye, sürekli kötülüğü emreden nefsine, eğitim görmüş fakat hâl ve hareketi iyi olmayan insanlara delalet eder.

Rüyada köpek tarafından kovalanmak, şirret ve aşırı tamahkar insana alamettir. Genel anlamda rüyada her ne şekilde görülürse görülsün bir köpek tarafından kovalanmak etrafınızdaki zararsız ve ahmak bir kişinin yaptığı dedikoduyu işaret etmektedir.

51 - Rüyada köpek kovalaması

Rüyada köpek kovalaması, rüyayı gören kimse için kötü niyetli kimselerin varlığına delildir. Etrafınızda kem gözlü insanların varlığına ve o insanların sizin hakkınızda ki olumsuz, kötü niyetlerine yorulur. Rüyada köpek kovalaması rüya sahibinin iş hayatında rakiplerini ve arkadaşları arasında kıskanç kişilere işarettir.

Rüyada köpek kovalaması ve bu kovalamadan kaçtığını görmek iş hayatındaki rekabete işaret eder. İş hayatında kendisini engellemeye çalışan kimselere işarettir. Ayna zamanda rüyada köpek kovalaması: rüya sahibinin çevresindeki insanların pek çok yalana başvurduklarını ve kişiyi kullanmak için fırsat kolladıklarını da işaret eder.

52 - Rüyada köpek kovalamak

Bir kimse rüyada bir köpeği kovaladığını görse, rüyayı görenin kötü niyetli kimselerin farkına varacağına ve bu kimselerden kurtulacağına işaret eder. Rüyada köpek kovalamak rüya sahibinin etrafındaki kötü niyetli kimselerden zarar görmeyeceğine yorulur. Aynı zamanda rüyada köpek kovalamak üzüntü ve korkuların biteceğine hükmedilir.

Günümüz tabircilerine göre rüyada köpek kovalamak rüya sahibinin şansının açıldığına ve bol rızka kavuşacağına işaret edilir. Bazı tabircilere göre rüyada köpek kovalamak ise rüya sahibinin , dileğinin gerçekleşmesi olarak yorumlanmıştır.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve agrihaber04.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.